Skontaktuj się z nami!

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych osobowych, przez..........

* Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej RODO

Regionalny Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy
Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci i Dorosłych
97-320 Wolbórz, ul. Sportowa 7